SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Pan Teknoloji’nin temel ilkeleri kurumsal yönetim, iş etiği ve kurumsal sorumluluk kültürüdür. Yaptığımız yatırımlarda ve destek verdiğimiz tüm projelerde eşitlik, şeffaflık, çevre ve sosyal sorumluluk ilkeleri ile sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyoruz.

Şirketimizin vizyonları arasında en önemli faktör olan yenilikçilik ve yaratıcılık kurumsal kültürümüzün vazgeçilmez bir niteliğidir. Bunun da ön koşulu en büyük değerimiz insan kaynakları politikamızda her çalışana adil davranmak, eşit fırsatlar sunmak ve farklılıkları bir değer olarak benimsemektir. Bu kapsamda çalışanların kendilerini daha rahat ifade edecekleri, daha fazla eğitim ve gelişim olanağı bulabilecekleri ve kariyerlerini üst düzey yönetim noktalarına taşıyabilecekleri bir iş ortamı oluşturmaya özen gösterilmektedir.

Şirketimiz, gelecek başarılarının önkoşulu olarak yenilikçi fikir ve teknolojiler ile verimli ve çevre dostu iş süreçleri geliştirir, yatırımlarında insan, toplum ve çevreyi ön planda tutar, çevresel etkilerini yönetir, gelecek nesillerin beklentilerini karşılayan çevreci ve katma değerli ürünler üretir.

Pan Teknoloji olarak Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında yeni adımlar atmayı ve çevre dostu ekolojik modellerle ülkemize fayda sağlamayı amaçlarken, sürdürülebilirlik önceliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar oluşturmaktadır.