Hakkımızda

Vizyon

Stratejik yatırımlarla farklılaşarak, tüm faaliyet alanlarında sürdürülebilir ve yüksek kârlılık değerlerine ulaşmak

Misyon

Tüm faaliyetlerimizde çevreye ve topluma duyarlı bir şirket olarak, farklı sektörlerdeki yatırım tecrübemizi, rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip yeni teknolojik yatırımlara en etkin şekilde aktarmak, hızla değişen piyasa koşullarında sürekli gelişimi desteklemek.

Değerlerimiz

Birliktelik

İnsan kaynaklarının, en değerli varlığımız olduğu inancıyla, çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, insan haklarına saygılı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, katılımcı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlarız.

Sürdürülebilirlik

Faaliyetlerimizde çevresel etkiyi azaltan ve değer yaratan sürdürülebilir bir büyümeyi hedefleyerek, gelecek nesillerin güvenle yaşayabileceği bir dünya için doğal kaynakları korumayı ve gelişimine destek olmayı hedefleriz.

Girişimcilik

Kuruluşumuzdaki amacımız yenilikçiliğe ve yenilikçi fikirlerin yer aldığı girişim projelerine yatırım yapar, katma değer yaratacak stratejiler için çalışırız.

Sürekli Gelişim ve Değişim

Tüm faaliyetlerimizden yarattığımız kaynakları, çevre, toplum ve tüm paydaşlarımızın sürekli gelişim ve değişimini destekleyen,  akılcı yatırımlara yönlendiririz.

Etik İlkelere Bağlılık

Kurumsal yönetim ilkelerine bağlı olarak tüm paydaşlarımızla dürüstlük ve şeffaflık çerçevesinde ilişki kurar, faaliyetlerimizi yasalara uygun bir şekilde yönetiriz.